Fotoalbum

Håndboldholdet fra venstre Ove Sørensen, Knud Hansen, Bjarne Sørensen, Niels Jørgen Markussen, Leif Sørensen, Ernst Nielsen og Per De Place Bjørn. Foto fra juni 1956.

Rytterskoletavlerne Et særtræk ved rytterskolerne var de mange vers, som var skrevet over alle dørene. Over hoveddøren på hver skole var desuden indmuret en stor sandstenstavle, som var hugget hos ”Bilthucker i Steen” Iohan Christopher Heinbrodt i København. Stenene var udført med Frederik IV´s spejlmonogram og en latinsk tekst, som i oversættelse lyder: Denne skole tillige med 240 lignende har VI FREDERIK DEN FJERDE i året 1721 opført i de distrikter, som af mig er oprettet til altid at underholde 12 ryttereskadroner. Halvtredsindstyve Aar, GUD har DU mig opholdet. At Sygdom, Kriig og Pest mig intet ondt har voldet Thi yder ieg min Tack, og breeder ud dit Navn, Og bygger skoler op, De Fattige til Gavn. GUD lad i dette Værck Din Naades Fylde kiende; Lad denne min Fundatz bestaa til Verdens Ende: Lad altid paa min Stool een findes af min Ætt Som meener DIG MIN GUD, og DISSE SKOLER Rætt.

Klasse på Kirketrappen - foto fra ca. 1937.

Eltang Kirke set fra tidligere sportsplads - som det ser ud i dag.

Rytterskolen fra 1720 og senere førstelærerbolig - som det ser ud i dag. Benyttes nu som privatbolig

Kirkeskolen og Eltang Kirke - som det ser ud i dag. Skolebygningen blev nedrevet i 1963.

Lærerinde og børn foran Eltang Forskole.

Foto fra 1964 - 7. klasse på københavnertur

Lærer og elever foran Eltang Forskole

Eltang Kirkeskole i klasseværelset - lærer Jacobsen spiller violin. Bemærk juleudsmykningen bl. a. med juletræ. Foto fra 1959.

Eltang Kirkeskole fra klasseværelset. Foto fra december 1959.

Skoleeleverne løber på skøjter på en oversvømmelse ved skolen. Foto fra vinteren 1959-60.

Skoleudflugt til Århus. Larer Jacobsen sammen med en guide og Fru Jacobsen. Foto fra 1959-60.

Skoleudflugt til Århus. Knud og Søren forest på billedet. Foto fra 1959-60.

Skoleudflugt til Århus. Foto fra 1959-60.

Eltang Centralskole set fra vejen.

Eltang Centralskole set fra legeplads.

Eltang Forskole 1953 - 1. klasse (fra venstre Gunner Jepsen, Herdis Svengaard, Jørgen Eriksen, Gudrun Lauridsen, Hans Jørgensen og Gert Danielsen).

Eltang Forskole 1955 - 3. klasse (fra venstre Gert Danielsen, Herdis Svendgård, ?, Gudrun Lauridsen, Gunner Jepsen, Sally Boserup, Jytte Pedersen, Hans Jørgensen, Ingvard Lauridsen, ? og Jørgen Eriksen).

Eltang Forskole 1955 - 3. klasse (fra venstre ?, Sally Boserup, Ingvard Lauridsen, Gunner Jepsen, Herdis Svendgård, Jørgen Eriksen, Jytte Pedersen, ?, Hans Jørgensen, Gudrun Lauridsen og Gert Danielsen).

Eltang Forskole 1954 - 2. klasse (fra venstre Hans Jørgensen, Ellen Yding (Læreinde), Jytte Pedersen, Gert Danielsen, Sally Boserup, ?, ?, ?, Ingvard Lauridsen, Gunner Jepsen, Herdis Svendgård og Jørgen Eriksen).

Gymnastik - billedet er fra 1945

4 elever fra Eltang Kirkeskole var med til at vinde amtsmesterskabet for Alminde Gymnastikforening i august 1954 (udklip fra Kolding Folkeblad)

Billede ca. 1944 - Foreste række fra venstre ?, ?, ?, ?. Bageste række fra venstre ?, ? ?, Lærer Jakobsen

Til gymnastik ved Lilballe Forsamlingshus - ca. 1942.

Dobbeltklik på et billed og gør det større.
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE